Zasady przyjmowania PDF Drukuj Email

Korzystanie z usług Poradni jest dobrowolne i bezpłatne.

Z pomocy można korzystać w sprawach dzieci w wieku od urodzenia zamieszkujących teren działania Poradni oraz w sprawach dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkoli i szkół znajdujących się na w/w terenie niezależnie od ich miejsca zamieszkania.

Wystarczy złożyć wniosek w sekretariacie Poradni lub za pośrednictwem szkoły bądź przedszkola, do którego uczęszcza dziecko.

 


Autor dokumentu: Beata Matuszkiewicz
Udostępnił: Beata Matuszkiewicz (2012-05-22, godz. 14:08)
Modyfikacja: