Zadania poradni PDF Drukuj Email

Celem Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Poradnia udziela pomocy również rodzicom i nauczycielom w sprawach związanych z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Do zadań Poradni należy:

1) diagnozowanie dzieci i młodzieży;
2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

Poradnia realizuje wymienione zadania poprzez:

1) diagnozowanie,

2) opiniowanie,

3) działalność terapeutyczną,

4) prowadzenie grup wsparcia,

5) prowadzenie mediacji,

6) interwencję kryzysową,

7) działalność profilaktyczną,

8) poradnictwo,

9) konsultacje,

10) działalność informacyjno – szkoleniową.

 


Autor dokumentu:
Beata Matuszkiewicz
Udostępnił: Beata Matuszkiewicz (2012-05-22, godz. 14:08)
Modyfikacja: Beata Matuszkiewicz (2014-01-22, godz. 12:11)